تخریب نیمه سنگین

تخریب نیمه سنگین

دریل چکشی دوکاره پاور پلاس POWX1189

دریل چکشی دوکاره پاور پلاس POWX1189

1,900,000 تومان
چکش تخريب بوش GSH 11 VC

چکش تخريب بوش GSH 11 VC

3,299,000 تومان
چکش تخريب بوش GSH 16-28

چکش تخريب بوش GSH 16-28

3,849,000 تومان
چکش تخریب 5 شیار پاور پلاس POWX1183

چکش تخریب 5 شیار پاور پلاس POWX1183

750,000 تومان

چکش تخریب Nek 1215 db نک

625,000 تومان

چکش تخریب Nek 1525 db نک

812,700 تومان

چکش تخریب Nek 1745 db نک

978,000 تومان
چکش تخریب بوش GSH 11 E

چکش تخریب بوش GSH 11 E

2,637,000 تومان
چکش تخریب بوش GSH 3 E

چکش تخریب بوش GSH 3 E

1,375,000 تومان
چکش تخریب بوش GSH 5 CE

چکش تخریب بوش GSH 5 CE

2,097,000 تومان

چکش تخریب حرفه ای Nek 1342 db نک

1,140,000 تومان
چکش تخریب دیوالت D25899

چکش تخریب دیوالت D25899

2,417,222 تومان
نمایش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)